Home :: ::::: นักเขียนยอดนิยม ::::: :: มายา (เล่ม 1-2 จบ) ปกใหม่ / ทมยันตี

มายา (เล่ม 1-2 จบ) ปกใหม่ / ทมยันตี

มายา (เล่ม 1-2 จบ) ปกใหม่ / ทมยันตี
SKU SKU8309
ขายเพียง: ß 440.00
Qty

"ทุกอย่างบนโลกนี้เป็นมายา...แล้วเหตุใด ภาพมายาเหล่านี้จะเกิดไม่ได้ อุบัติเหตุแห่งพลังงานย่อมมีได้เสมอ มากมายแห่งสถานที่บางแห่งอุบัติให้มีผู้พบเห็น แล้วจู่ๆ ก็อันตรธาน" บางคน...ผ่านมาให้พบ แต่ไม่มีใครสังเกตว่าทำไมหาย ไร้ร่องรอย ในอดีต...บางอาณาจักรยังสูญ โดยไม่มีใครแจงเหตุผลได้ คำเดียวควรแก่คำธิบาย...มายา! สิ่งที่ผู้เขียนพิสูจน์แล้วเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัย หากปัญหาอยู่ตรงที่ว่า...ทำอย่างไรจะอธิบายต่อผู้อื่น? วิทยาศาสตร์ได้สอนปรัชญา ที่ได้มี "ผล" จะสาวไปหา "เหตุ" จนได้ เมื่อรู้ "ทุกข์" ศาสนาให้หาเหตุแห่งทุกข์ ไม่ต้องการให้มีทุกข์...ต้องดับที่เหตุ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ผสมผสานให้ข้อพิสูจน์แก่กัน หากมองตรและสรรพสิ่งรอบตนว่า เป็นแค่ "กลุ่มก้อนแห่งเหตุการณ์" ตามทฤษฎีควอนตัมทางฟิสิกส์ โลกมนุษย์เป็นแค่ "สนามพลังงาน" เป็นธุลีของธาตุ...เป็นอานุภาค มารวมกัน หากแยกสลายย่อยลง จำนวนที่ได้คงไม่เกินสองลิตรเท่านั้น นี่เอง พระพุทธศาสนา จึงย้ำคำว่า "ว่าง" ไม่มีอะไรในโลกมีคุณค่าพอจะทำให้สุข-ทุกข์ ภาพ...เหตุการณ์ ที่อุบัติเป็นแค่ "มายา"

คะแนนความชอบ

You have rated this product already

รีวิวนิยายเรื่องนี้

ยังไม่มีใครรีวิวนิยายเรื่องนี้ เขียนรีวิวเป็นท่านแรกได้เลยค่ะ

เขียนรีวิวนิยายตรงนี้ค่ะ

: *
: *
พิมพิ์ตัวเลขที่คุณเห็นในภาพ (ถ้าคุณไม่เห็นภาพใด ๆ กรุณา enable image ในเว็บบราวซ์เซอร์ของคุณและทำการ รีเฟรชหน้าจอใหม่อีกครั้ง):


*