Home :: ::::: นักเขียนยอดนิยม ::::: :: ไวษณวี (1-2 เล่ม) ปกใหม่ / ทมยันตี

ไวษณวี (1-2 เล่ม) ปกใหม่ / ทมยันตี

ไวษณวี (1-2 เล่ม) ปกใหม่ / ทมยันตี
SKU SKU8308
ขายเพียง: ß 600.00
Qty

มนุษย์เชื่อทุกเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์บอก แต่มนุษย์ไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้า ทั้งๆ ที่ท่านรับสั่งทิ้งไว้แล้วว่า อย่าเชื่อโดยไม่พิสูจน์ มนุษย์ไม่พิสูจน์แล้วก็ไม่เชื่อ ผู้เขียนพิสูจน์แล้วเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัย แต่ปัญหาคือ ทำอย่างไรจะอธิบายต่อคนอื่น การผูกในรูปนวนิยาย พยายามกระทำในหลายแง่มุม เช่น ฌาน จิตา จนกระทั่งมาถึงมายา

ฌาน นำความเชื่อแห่งพระพุทธศาสนา มาอธิบายด้วยแนวฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ ในขณะที่ จิตา (JITA) ซึ่งมีรากเหง้าเป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ป่าช้า ได้อธิบายเรื่อง "พลังแห่งจิต" ให้เป็นเรื่องง่ายที่ผู้สนใจจะทำความเข้าใจ จิตเท่านั้นเป็นใหญ่ เป็นประธาน ทุกขันธ์แห่งกายหยาบแตกหัก กลับคืนสู่ธาตุเดิม พลังแห่งจิตเท่านั้นยังคง มนุษย์รู้จักสิ่งอื่นทั่วถ้วน หาก "กาย" ตนสิหารู้ไม่ สิ่งใดเล่าซ่อนอยู่ สิ่งใดทรงอานุภาพ วัฏฏะ วนเวียน เกิด-ดับ เพราะจิตที่ข้องด้วยตัณหายึดเหนี่ยว และกิเลสนำให้เศร้าหมอง กุญแจที่จะไขพลังนั้นมาใช้มีประการเดียว

จิตา! ทมยันตีมีความตั้งใจแน่วแน่ว่า ก่อนตนเองจะ "กลับบ้าน" จะพยายามถ่ายทอดความรู้ในพุทธปรัชญาและเทว ศาสตร์ที่พอมีอยู่บ้าง ลงในรูปของนวนิยายเท่าที่สติและปัญญาพอมีพอทำ การอธิบายในศาสตร์ทั้งสองจึงเป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควร ทว่าได้พยายามกระทำ เพราะอานิสงส์จะบังเกิดทั้งผู้อ่านและผู้เขียน และนวนิยายเรื่อง "มายา" ได้ทำหน้าที่สื่อ พุทธปรัชญาในหัวข้อง "วิญญาณคืออะไร" วิทยาศาสตร์ได้สอนปรัชญา ที่ใดมี "ผล" จะสาวไปหา "เหตุ" จนได้ เมื่อรู้ "ทุกข์" ศาสนาให้หาเหตุแห่งทุกข์ ไม่ต้องการให้มีทุกข์ ต้องดับที่เหตุ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ผสมผสานให้ข้อพิสูจน์แก่กัน หากมองตนและสรรพสิ่งรอบตนว่า เป็นแค่กลุ่มก้อนแห่งเหตุการณ์ ตามทฤษฎีควอนตัม ทางฟิสิกส์ โลกมนุษย์เป็นแค่ สนามพลังงาน เป็นธุลีของธาตุ เป็นอนุภาค มารวมกัน หากแยกสลายย่อยลง จำนวนที่ได้คงไม่เกินสองลิตรเท่านั้น นี่เอง พระพุทธศาสนา จึง ย้ำคำว่า "ว่าง" ไม่มีอะไรในโลกมี คุณค่าพอจะทำให้สุข ทุกข์ ภาพ...เหตุการณ์ ที่อุบัติเป็นแค่ มายา!

จวบจนมาถึงบัดนี้ วันนี้ ทมยันตี นำนวนิยายแห่งธรรม "ไวษณวี" ที่น้อมนำแก่นแห่งพุทธปรัชญาและเทวศาสตร์ มาสานและเสริม เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้สนใจในสองศาสตร์นี้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คะแนนความชอบ

รีวิวนิยายเรื่องนี้

ยังไม่มีใครรีวิวนิยายเรื่องนี้ เขียนรีวิวเป็นท่านแรกได้เลยค่ะ

เขียนรีวิวนิยายตรงนี้ค่ะ

: *
: *
พิมพิ์ตัวเลขที่คุณเห็นในภาพ (ถ้าคุณไม่เห็นภาพใด ๆ กรุณา enable image ในเว็บบราวซ์เซอร์ของคุณและทำการ รีเฟรชหน้าจอใหม่อีกครั้ง):


*